Các Dòng Máy Cày Kubota và Năm Sản xuất

Xuất bản 04 tháng 07 năm 2020.    5190

 

Kubota là nhà phát hành máy cày nổi tiếng của Nhật, đã có lịch sử ra đời và hoạt động cả trăm năm, một khoảng thời gian không phải là nhỏ với một cái tên trong lĩnh vực này. Bởi vì vậy cũng không có gì làm lạ khi vừa nhắc đến thương hiệu này, những người làm nông nghiệp ở nước ta đều biết tới, thậm chí là luôn muốn sở hữu cho mình một sản phẩm đến từ đây. vì vậy không ngạc nhiên khi Kubota là hãng được ưa chuộng nhất trong thị trường máy cày.

 

 Các Dòng Máy Cày Kubota

MODEL
YEAR
-1985
-1981
1982-1988

MODEL
YEAR
-1979
-1985
1978-1985
1983-1985

 

Loại B00 (-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
B5000E
9.5
2WD
2

B5000E
B5000E
B5000DT
9.5
4WD
2

B5000DT
B5000DT
B6000E
12
2WD
2

B6000E
B6000E
B6000DT
12
4WD
2

B6000DT
B6000DT
B7000E
14
2WD
2

B7000E
B7000E
B7000DT
14
4WD
2

B7000DT
B7000DT
B1200
12
2WD
3
B1200DT
12
4WD
3

B1200DT
B1200DT
B1400
14
2WD
3

B1400
B1400
B1400DT
14
4WD
3

B1400DT
B1400DT
B1500
15
2WD
3

B1500
B1500
B1500DT
15
4WD
3

B1500DT
B1500DT
B1600
16
2WD
3

B1600
B1600
B1600DT
16
4WD
3

B1600DT
B1600DT

Loại B01 (-1981)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B5001E
9.5
2WD
2
B5001DT
9.5
4WD
2

B5001DT
B5001DT
B6001E
12
2WD
3

B6001E
B6001E
B6001DT
12
4WD
3

B6001DT
B6001DT
B7001E
14
2WD
3

B7001E
B7001E
B7001DT
14
4WD
3

B7001DT
B7001DT

Loại B02 (1982-1988)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B1402E
14
2WD
3
B1402DT
14
4WD
3

B1402DT
B1402DT
B1502E
15
2WD
3

B1502E
B1502E
B1502DT
15
4WD
3

B1502DT
B1502DT
B1702E
17
2WD
3

B1702E
B1702E
B1702DT
17
4WD
3
B1902E
19
2WD
3
B1902DT
19
4WD
3

L1902DT
B1902DT

Loại B khác

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B1-14
14
2WD
3
B1-14DT
14
4WD
3

B1-14DT
B1-14DT
B1-15
15
2WD
3

B1-15
B1-15
B1-15DT
15
4WD
3

B1-15DT
B1-15DT
B1-16
16
2WD
3
B1-16DT
16
4WD
3

B1-16DT
B1-16DT
B1-17
17
2WD
3
B1-17DT
17
4WD
3

B1-17DT
B1-17DT

Loại L00 (năm sản xuất-1979)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1500
15
2WD
2

L1500
L1500
L1500DT
15
4WD
2

L1500DT
L1500DT
L2000
20
2WD
3

L2000
L2000
L2000DT
20
4WD
3
L2200
22
2WD
3
L2200DT
22
4WD
3
L2600
26
2WD
4
L2600DT
26
4WD
4
L3500
35
2WD
4
L3500DT
35
4WD
4

Loại L01 (năm sản xuất-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1501
15
2WD
2

L1501
L1501
L1501DT
15
4WD
2

L1501DT
L1501DT
L1511
15
2WD
2
L1511DT
15
4WD
2
L1801
18
2WD
2

L1801
L1801
L1801DT
18
4WD
2

L1801DT
L1801DT
L2201
22
2WD
3

L2201
L2201
L2201DT
22
4WD
3

L2201DT
L2201DT
L2601
26
2WD
3

L2601
L2601
L2601DT
26
4WD
3

L2601DT
L2601DT
L3001
30
2WD
4

L3001
L3001
L3001DT
30
4WD
4

L3001DT
L3001DT

Loại L02 (năm sản xuất 1978-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1802
18
2WD
3

L1802
L1802
L1802DT
18
4WD
3

L1802DT
L1802DT
L2002
20
2WD
3

L2002
L2002
L2002DT
20
4WD
3

L2002DT
L2002DT
L2202
22
2WD
3

L2202
L2202
L2202DT
22
4WD
3

L2202DT
L2202DT
L2402
24
2WD
3

L2402
L2402
L2402DT
24
4WD
3

L2402DT
L2402DT
L2602
26
2WD
4

L2602
L2602
L2602DT
26
4WD
4
L2802
28
2WD
4
L2802DT
28
4WD
4
L3202
32
2WD
4

L3202
L3202
L3202DT
32
4WD
4

L3202DT
L3202DT
L4202
42
2WD
4
L4202DT
42
4WD
4

L4202DT
L4202DT
L4212DT
42
4WD
4

Loại L1 (năm sản xuất 1983-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1-18
18
2WD
3

L1-18
L1-18
L1-18DT
18
4WD
3

L1-18DT
L1-18DT
L1-20
20
2WD
3
L1-20DT
20
4WD
3

L1-20DT
L1-20DT
L1-22
22
2WD
3

L1-22
L1-22
L1-22DT
22
4WD
3

L1-22DT
L1-22DT
L1-24
24
2WD
3

L1-24
L1-24
L1-24DT
24
4WD
3

L1-24DT
L1-24DT
L1-26
26
2WD
4
L1-26DT
26
4WD
4

L1-26DT
L1-26DT
L1-28
28
2WD
4
L1-28DT
28
4WD
4

L1-R28DT
L1-28DT
L1-33
33
2WD
4
L1-33DT
33
4WD
4

L1-33DT
L1-33DT
L1-185
18
2WD
3
L1-185DT
18
4WD
3

L1-185DT
L1-185DT
L1-195
19
2WD
3
L1-195DT
19
4WD
3

L1-195DT
L1-195DT
L1-205
20
2WD
3
L1-205DT
20
4WD
3

L1-205DT
L1-205DT
L1-215DT
21
4WD
3

L1-215DT
L1-215DT
L1-225
22
2WD
3
L1-225DT
22
4WD
3

L1-225DT
L1-225DT
L1-235DT
23
4WD
3

L1-235DT
L1-235DT
L1-245
23
2WD
3

L1-245
L1-245
L1-245DT
24
4WD
3

L1-245DT
L1-245DT
L1-255DT
25
4WD
3

L1-255DT
L1-255DT
L1-265
26
2WD
3
L1-265DT
26
4WD
3
L1-275DT
27
4WD
3

L1-275DT
L1-275DT
L1-285
28
2WD
4
L1-285DT
28
4WD
4

L1-285DT
L1-285DT
L1-295DT
29
4WD
4

L1-295DT
L1-295DT

 

Các Loại Khác

Loại M (1977-1981)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
M4000
49
2WD
6
M4000DT
49
4WD
6

M4000DT
M4000DT

A type (1989-1997)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
A-14DT
14
4WD
3

A-14DT
A-14DT
A-15DT
15
4WD
3

A-15DT
A-15DT
A-16DT
16
4WD
3
A-17DT
17
4WD
3

A-17DT
A-17DT
A-19DT
19
4WD
3

A-19DT
A-19DT
A-175DT
17.5
4WD
3

A-175DT
A-175DT

 

GL type (1991-1993)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
GL19DT
19
4WD
3

GL19DT
GL19DT
GL21DT
21
4WD
3

GL-21DT
GL21DT
GL23DT
23
4WD
3
GL25DT
25
4WD
3

GL25DT
GL25DT
GL26DT
26
4WD
3
GL27DT
27
4WD
3

GL27DT
GL27DT
GL28DT
28
4WD
3
GL29DT
29
4WD
3

GL29DT
GL29DT
GL32DT
32
4WD
3

GL32DT
GL32DT

GL type (1994-1999)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
GL200DT
20
4WD
3

GL200DT
GL200DT
GL220DT
22
4WD
3

GL220DT
GL220DT
GL240DT
24
4WD
3

GL240DT
GL240DT
GL260DT
26
4WD
3
GL280DT
28
4WD
3

GL280DT
GL280DT
GL241DT
24
4WD
3

GL241DT
GL241DT
GL321DT
32
4WD
3

GL321DT
GL321DT

X.XB type (1984-1992)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
X-24DT
24
4WD
4

X-24DT
X-24DT
XB-1DT
12
4WD
3

XB-1DT
XB-1DT