Xới Đất Bằng Máy Cày – Nhanh & Hiệu Quả

Xuất bản 15 tháng 04 năm 2019.    2511

Từ lâu hình ảnh về con trâu 🐃 đã xuất hiện từ ngay cả trong những câu ca dao quen thuộc. Hình ảnh về con trâu luôn gắn bó như một người bạn cùng với người nông dân và đồng ruộng Việt Nam.

 

Ngày nay, “Trâu” không sợ rét , “Trâu sắt” đuổi nghèo là những câu nói ví von về những chiếc máy cày 🚜🚜🚜. Thực vậy, những chiếc máy cày đã mang lại cuộc sống mới cho người nông dân 👩‍🌾, làm thay đổi nền nông nghiệp 🌾🌾🌾 của nước ta.

Sau đây là những hình ảnh về những chiếc máy cày, thứ mà đã viết nên lịch sử mới cho nền nông nghiệp nước nhà.