Trồng Dâu – Nuôi Tằm

TRỒNG DÂU NUÔI TẰM

"Trồng dâu nuôi tằm" không phải là một nghề mới mà nó đã có từ rất lâu rồi.

Những năm gần đây, nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nghề này qua các video nhé.