Làm Nhà Tre Và Tôn

Xuất bản 29 tháng 08 năm 2018.    1601

Video timelapse qúa trình làm nhà từ tre và tôn. Tre dùng làm cột nhà, khung nhà, phản giường ngủ.

Tôn lợp mái và che xung quanh. Mục đích làm để trông ao cá. Video timelapse ~10 phút nhưng quá trình làm khoảng 3 ngày.

Các bạn nhớ xem phần kết thúc nhé, có ‘bất ngờ’ ?